ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας είναι μια μορφή οικοδομικής άδειας, που αφορά όμως μικρού εύρους οικοδομικές εργασίες, με προϋπολογισμό έργου έως 25.000 ευρώ.

Η έκδοση σχετικής άδειας, από την Πολεοδομία είναι απαραίτητη για να γίνουν εργασίες ανακαίνισης και μικροεπισκευών όπως: καθαίρεση εσωτερικού τοίχου, μόνωση, επισκευή στέγης, μετατροπή παράθυρου σε μπαλκονόπορτα, κατασκευή απλής περίφραξης – περιτοίχισης κλπ.

cropped-pinterest_profile_image.png

Μαρία Γαλατσιάνου

Ενεργειακός Επιθεωρητής Γ’ Τάξης

Στοιχεία Επικοινωνίας