Ποια διαδικασία ακολουθείται

Διαδικασία που ακολουθείται

  1. Ανάθεση

Γίνεται η ανάθεση σε μας από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου

  1. Προσκόμιση απαραίτητων στοιχείων

Μας παρέχετε τα στοιχεία από το αρμόδιο Πολεοδομικό γραφείο όπως κάτοψη, τοπογραφικό κλπ. Σε περίπτωση που δεν τα έχετε αναλαμβάνουμε εμείς τη συλλογή των στοιχείων

  1. Επί τόπου αυτοψία

Γίνεται επί τόπου στο ακίνητο Αυτοψία και πλήρης καταγραφή όλων των εργασιών που επιθυμείτε να γίνουν στο ακίνητο

  1. Σύνταξη σχεδίου

Συντάσσουμε όλα τα έντυπα, σχέδια κλπ που χρειάζονται ανά περίπτωση εργασιών ώστε να καταθέσουμε την αίτηση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας και στη συνέχεια ολοκληρώνουμε διαδικασία

cropped-pinterest_profile_image.png

Μαρία Γαλατσιάνου

Ενεργειακός Επιθεωρητής Γ’ Τάξης

Στοιχεία Επικοινωνίας