Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για Κατοικίες, Κτίρια & Επαγγελματικούς Χώρους ανεξαρτήτως τετραγωνικών