Τα φωτοβολταϊκά net metering είναι διασυνδεδεμένα με το Δημόσιο Δίκτυο. Με ένα φωτοβολταϊκό net metering η παραγώμενη ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά πάνελ αφαιρείται από την καταναλισκόμενη μειώνοντας έτσι το κόστος ενέργειας για τον χρήστη. Συνοπτικά με ένα δεύτερο μετρητή καταμετράται η ενέργεια που παράγει το φωτοβολταϊκό net metering η οποία αφαιρείται από την ενέργεια που καταμέτρησε ο ήδη υπάρχοντας μετρητής κατανάλωσης. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία η πλεονάζουσα ενέργεια στο net metering δεν αποζημιώνεται αλλά πιστώνεται στον χρήστη για τα επόμενα τρία έτη. Στα συστήματα net metering ο συμψηφισμός παραγώμενου και καταναλισκόμενου ρεύματος είναι ενεργειακός (σε kWh) και όχι “λογιστικός” (σε €).

Τι είναι το net metering – Συμψηφισμός

Το net metering συνίσταται στην αυτοκατανάλωση της παραγόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές όπως είναι τα φωτοβολταϊκά. Ουσιαστικά με το net metering γίνεται ενεργειακός συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά στην στέγη ενός κτιρίου με την καταναλισκόμενη ενέργεια από το νοικοκυριό ή την επιχείρηση.

Το net metering αποτελεί την καλύτερη λύση για εξάλειψη του κόστους ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ενώ μπορεί να εξαλείψει και το κόστος θέρμανσης-κλιματισμού αν συνδυαστεί κατάλληλα με μία αντλία θερμότητας για παράδειγμα.

Στο σχήμα net metering εγκαθίστανται δύο μετρητές (ή ένας μετρητής διπλής ροής) που καταμετρούν την ενέργεια που παράγει το φωτοβολταϊκό και την ενέργεια που εισέρχεται από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά μετατρέπεται σε εναλασσόμενη τάση από ένα αντιστροφέα (inverter) και στη συνέχεια εγχέεται στο κτίριο-δίκτυο. Αν το κτίριο εκείνη τη στιγμή καταναλώνει ενέργεια τότε αυτή λαμβάνεται από το φωτοβολταϊκό net metering. Αν όχι τότε διοχετεύεται στο δίκτυο και μετράται από τον μετρητή και πιστώνεται στον χρήστη ώστε να το πάρει πίσω το χειμώνα ή το βράδυ.

Υπολογισμός φωτοβολταϊκού Net Metering

Ο υπολογισμός ενός φωτοβολταϊκού συμψηφισμού net metering είναι σχετικά απλώς αφού θα πρέπει να συγκεντρωθούν οι καταναλώσεις των τελευταίων ετών ώστε να καθοριστεί το μέγεθος του φωτοβολταϊκού που θα παράξει την ενέργεια αυτή (ίσως και λίγο μεγαλύτερο υπολογίζοντας μελλοντικές αυξήσεις στη ζήτηση ενέργειας).

Παράδειγμα υπολογισμού

Αν υποθέσουμε κατοικία που καταναλώνει 12.000kwh ετησίως και στην περιοχή (ανάλογα με σκιάσεις, προσανατολισμούς, κλίσεις κλπ) ένα φωτοβολταϊκό παράγει 1500kwh ετησίως ανά kwp τότε απαιτούνται 8kwp για τον μηδενισμό της κατανάλωσης.

Διαδικασία – Δικαιολογητικά για Net Metering

Η διαδικασία για τη διασύνδεση ενός φωτοβολταϊκου συστήματος net metering είναι απλή και την αναλαμβάνει η εταιρεία μας. Τα βήματα συνοψίζονται στο διάγραμμα παρακάτω:

Για την κατάθεση της αίτησης για net metering στον δεδδηε (ΔΕΗ) απαιτούνται συνοπτικά τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου (ή μισθωτήριο) και έγγραφη βεβαίωση από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες οτι επιτρέπουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού από τον ενδιαφερόμενο (σε περίπτωση πχ πολυκατοικίας).

Τα υπόλοιπα έγγραφα είναι τεχνικές εκθέσεις, σχέδια και φυλλάδια ή υπεύθυνες δηλώσεις μηχανικού που αφορούν τον εγκαταστάτη του συστήματος.

Ο ΔΕΔΔΗΕ μετά την αίτηση πρέπει σε 1 μήνα να στείλει την προσφορά σύνδεσης, η οποία ισχύει για 3 μήνες. Μέσα στο 3μηνο ο ενδιαφερόμενος καταθέτει δικαιολογητικά και αίτηση για Σύμβαση Συμψηφισμού η οποία καταρτίζεται από το ΔΕΔΔΗΕ εντός 15νθημέρου. Στη συνέχεια κατασκευάζεται το φωτοβολταϊκό net metering και κατατίθεται αίτηση ενεργοποίησης.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 22 Φεβρουαρίου 2023 απλοποιείται η διαδικασία για την αδειοδότηση φωτοβολταϊκών αυτοπαραγωγής – συμψηφισμού (net metering) με και χωρίς μπαταρίες έως 10kw για τριφασικές παροχές (10kw inverter και φωτοβολταϊκά μέχρι 10.8kwp) και έως 5kw για μονοφασικές παροχές.

Ήδη από τον Αύγουστο του 2022 η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά. Πλέον μπορεί να γίνει από τον ενδιαφερόμενο με κωδικούς taxisnet.

Εντός 15 ημερών ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει αν γίνεται αποδεκτό το αίτημα και αποστέλλεται υπογεγραμένη Σύμβαση Σύνδεσης. Ο ενδιαφερόμενος την αποδέχεται ηλεκτρονικά και την αποστέλει πίσω ψηφιακά υπογεγραμμένη. Αν δεν γίνεται αποδεκτή η αίτηση επιστρέφονται τα 370€.

Ο ηλεκτρικός χώρος δεσμεύεται για 12 μήνες.

Net metering για κατοικία

Ένα σπίτι (100τμ) με κατανάλωση 6.000kWh και αντλία θερμότητας με κατανάλωση 4.000kWh (ετησίως) θα πλήρωνε στη ΔΕΗ 2.000€ κόστος ρεύματος (τιμές 2022). Με ένα φωτοβολταικό net metering 6kWp με κόστος κάτω από 11.000€ (με ΦΠΑ) θα εκμηδενίσει το κόστος ρεύματος. Η απόσβεση θα γίνει σε λιγότερο από 6 χρόνια! Απόδοση επένδυσης 17%!

Ακόμη και μία μικρή κατοικία με ενεργειακές ανάγκες κάτω από 3.000kWh και κόστος ηλεκτρισμού περίπου 400€ ετησίως, με ένα σύστημα νετ μετερινγκ 2kWp κόστους περίπου 4.000€ θα αποσβέσει την επένδυσή της σε λιγότερο από 10 χρόνια.

Net Metering για Ξενοδοχείο

Σε ένα παράδειγμα μικρής επιχείρησης (ξενοδοχείο) που εγκαθιστά ένα σύστημα net metering ισχύος 20kWp με κόστος 20.000€+ΦΠΑ, τότε το ξενοδοχείο θα μειώσει κατά τουλάχιστον 30.000kWh ετησίως τους λογαριασμούς της, δηλαδή περισσότερο από 5.500€ εξοικονόμηση.

Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάμε οτι τα φωτοβολταϊκά και μετά από 25 χρόνια θα λειτουργούν εξίσου καλά, γεγονός το οποίο σημαίνει οτι το κεφάλαιό μας θα παραμένει δικό μας να το αξιοποιήσουμε κατα το συμφέρον μας (είτε προσθέτοντας μπαταρίες και φτιάχνοντας ένα αυτόνομο σύστημα ηλεκτροδότησης, είτε συνεχίζοντας τη σύμβαση αυτοπαραγωγής).

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας  για περισσότερες λεπτομέρειες για φωτοβολταϊκά συμψηφισμού net metering